Aktualności

UWAGA! TA STRONA JEST NIEAKTUALNA. AKTUALNY ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim znajduje się pod adresem:

2023-03-06 ZDP Odolion

Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Aleksandrowskiego w sezonie zimowym 2022/2023

2022-11-16 ZDP Odolion

KOMUNIKAT

W poniedziełek 2 maja 2022 roku

Zarząd Dróg Powiatowych będzie nieczynny.

2022-04-28 ZDP Odolion

Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie aleksandrowskim w sezonie zimowym 2021/2022

2021-10-06 ZDP Odolion

OGŁOSZENIE O NABORZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-03-23 ZDP Odolion

Komunikat

2020-11-06 Bożena Roszak

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021

2020-11-04 Bożena Roszak

Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo

Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 2603C na odcinku 930 mb. Zgodnie z wytycznymi, termin zakończenia inwestycji przewidziano na koniec września br. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, którym została Firma Inżynieryjno-Drogowa Drogtom Sp. z o.o.” z Włocławka. Wartość realizacji zadania wynosi 1 226 681,92 zł.

 

2019-06-17 Bożena Roszak

Przebudowa drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa – Etap I

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie projektu pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 – Etap I”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. „Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu”, Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania zostanie dofinansowana w wysokości 85% całkowitych kosztów inwestycji.

2019-06-06 Bożena Roszak

Klauzula informacyjna

2018-05-25 Bożena Roszak

AKTUALNY WYKAZ DRÓG W UTRZYMANIU ZDP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

2016-11-23 Bożena Roszak

PRZEKAZANIE ULIC W CIECHOCINKU

    Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie informuje, że  z dniem 1 stycznia 2012 roku ulice powiatowe przebiegające przez Gminę Miejską   w Ciechocinku na mocy Uchwały Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim nr X/133/2011  z dnia 28 września  2011 roku   oraz  z dniem 1 stycznia 2014 roku Uchwałą Rady Powiatu w  Aleksandrowie Kujawskim  nr XXVII/407/2013 z dnia 20 września 2013 roku   stały sie ulicami miejskimi Gminy Miejskiej Ciechocinek.

 

Lp.

Nazwa ulicy w Ciechocinku

Numer drogi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Al.700-lecia *

Armii Krajowej

Bema

Kolejowa

Kościuszki

Lipnowska

Mickiewicza

Narutowicza

Nieszawska *

Widok

Warzelniana

Wojska Polskiego

Wołuszewska *

Plac Gdański

Słowackiego

Słońsk Górny

Traugutta

Zdrojowa

2602 C

2647 C

2635 C

2636 C

2637 C

2602 C

2638 C

2639 C

2603 C

2644 C

2643 C

2645 C

2601 C

2637 C

2640 C

2641 C

2642 C

2646 C

 * ulice do granic administracyjnych Miasta Ciechocinek.

2014-01-03 ZDP Odolion